Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

Dzisiaj na tablicy

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie przypominam, że w przedszkolu obowiązują wytyczne zachowania bezpieczeństwa Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r . o Państwowej Inspekcji Pracy Sanitarnej ( Dz. U z 2021r. poz. 195).

W związku z tym, że nie wszyscy z Państwa stosują się do wskazanych wytycznych uprzejmie informuję, że ze względu na bardzo dużą liczbę zachorowań dzieci, a także dużą absencję pracowników przedszkola, obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do przedszkola dziecka zdrowego - tj. bez kaszlu, kataru, podwyższonej temperatury. Dzieci, które będą miały objawy infekcji zostaną bezwzględnie odesłane do domu.

Jednocześnie podkreślam, że w kompetencjach pracowników przedszkola nie leży podejmowanie decyzji dotyczących tego, czy stan zdrowia dziecka pozwala na jego posłanie do placówki.

Z wyrazami szacunku,

 

Igor Bykowski

Dyrektor Zespołu

Aktualności